Verksamhet

Forskning

Som ett oberoende forskningsinstitut har vi deltagit i en rad olika forskningsprojekt. Vår expertis omfattar audiologi, hörselscreening, hörselteknik och kvalitetsstyrning av hörselverksamheter

Analys och insamling

Utan fakta och kunskap är det svårt att bedriva en bra verksamhet eller genomföra förbättringar. Vi har lång erfarenhet av att samla in kunskap och genomföra analyser.

Nätverk och möten

Framgång och utveckling uppstår i möten med varandra. Vi har lång erfarenhet av att sätta samman nätverk och arrangera möten som stimulerar till utveckling.