Bakgrund

Forskningsinstitutet Hörselbron AB startades av Hörselskadades Riksförbund i februari 2011. Institutets styrelse består av hörselforskare från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Universitetssjukhuset samt representanter för Hörselskadades Riksförbund.

Den dagliga verksamheten bedrivs vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. Hörselbrons kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling, analyser och studier. Forskningsinstitutet Hörselbron ska genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt inom området hörsel, på uppdrag av forskargrupper, företag, användarorganisationer och regioner.