Välkommen

Teknisk audiologi har avgörande betydelse för landets 1,5 miljoner hörselskadade. Det kan till exempel handla om utveckling och utvärdering av hörapparater och hörselhjälpmedel, eller att ta fram nya, lättillgängliga metoder för hörseltest. Teknisk audiologi är en viktig länk mellan människa och teknik, som gör att fler får möjlighet att höra och fungera bättre i sitt dagliga liv.