Integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur vi fortlöpande säkerställer att vi behandlar personuppgifter på ett bra och säkert sätt, i enlighet med gällande lagstiftning. Våra rutiner innebär att du kan känna dig trygg med att din integritet respekteras, samtidigt som du får god service och relevant information från oss.

Policyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur uppgifterna samlas in och behandlas, hur vi arbetar för att skydda informationen samt vilka rättigheter du har och hur du kan gå till väga för att utöva dessa rättigheter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en nu levande fysisk person.

Forskningsinstitutet Hörselbron samlar in olika typer av personuppgifter som är relevanta för ändamålet. Det handlar framför allt om namn, personnummer och kontaktuppgifter, såsom postadress och e-postadress.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Vi registrerar personuppgifter i huvudsak för att kunna administrera och genomföra forskning, administrera konferenser och administrera kvalitetsregister. Personuppgifter kan även samlas in för andra ändamål, som i så fall anges vid insamlingstidpunkten.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgifter hanteras av behöriga personer inom Forskningsinstitutet Hörselbron. Forskningsinstitutet Hörselbron lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

Vilken rättslig grund har våra personuppgiftsbehandlingar?

När du lämnar personuppgifter ger du oss tillåtelse att registrera och lagra personuppgifterna på lite olika sätt beroende på i vilket syfte du har lämnat uppgifterna.

Ändamål med behandling
1. Forskning
2. Konferens
3. Kvalitetsregister

Rättslig grund
1. Samtycke
2. Samtycke
3. Uppgifter av allmänt intresse

Våra principer för att lagra och gallra personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att dina personuppgifter sparas så länge som uppgifterna behövs för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för.

Dina rättigheter

Du har rätt att

Du kan göra detta genom att skicka en undertecknad begäran till oss. Ett registerutdrag per kalenderår är kostnadsfritt.

Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras publiceras den nya, reviderade, policyn på vår webbplats med information om när ändringarna träder i kraft.